Kao podzakonski akt Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Ministarstvo zaštite okoliša donijelo je Pravilnik o gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 21. veljače 2014. Pravilnikom se uređuju postupci zbrinjavanja i oporabe otpada, dozvole, uvjeti za trgovanje otpadom i ostala pitanja koja je bilo potrebno definirati radi provedbe Zakona. Pravilnikom se propisuju postupci oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, kategorije i tehničko-tehnološki uvjeti kojima moraju udovoljavati građevine za skladištenje otpada, potrebna stručna sprema radnika za obavljanje poslova skladištenja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada te način vođenja i dostave podataka o gospodarenju otpadom. Pravilnikom su uređeni uvjeti za trgovanje otpadom. Najviša svota koja se može isplatiti za otkup otpada od građana u gotovini je 100 kuna, a uvode se i evidencija otkupa otpada od građana koju vodi otkupljivač i dostavlja Agenciji za zaštitu okoliša i izjava o vlasništvu otpada koju je građanin dužan predati otkupljivaču prilikom prodaje kao dokaz vlasništva. Dijelovi pravilnika važni su za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Nova dozvola je detaljnija i preciznija, a stranka ima veći utjecaj na sadržaj dozvole putem Elaborata gospodarenja otpadom. Pravilnik sadrži brojne obrasce koji pojednostavljuju korisnicima vođenje evidencije i izvješćivanje nadležnih tijela. Svi će obrasci, kao i način vođenja evidencije biti digitalizirani i objavljeni na mrežnoj stranici ministarstva, kažu u MZOIP-u.