Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) donijelo je Program praćenja učinaka onečišćenja zraka na ekosustave

Program sadrži popis i položaj lokacija, uz svaku lokaciju popis podataka i pokazatelja koji se prate, učestalost mjerenja, mjerno razdoblje te pripadajuće nositelje pojedinih aktivnosti. Podaci s navedenih lokacija motrenja potrebni su za praćenje negativnih učinaka onečišćenja zraka na ekosustave u Hrvatskoj (prirodna i poluprirodna staništa te slatkovodne i šumske ekosustave). 

Provedbena tijela motrenja su Hrvatski šumarski institut, Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod.