Hrvatski sabor je na svojoj sjedinici koja je održana 25.1.2019. godine donio novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/2019) koji je sada objavljen u 'Narodnim novinama' od 7.2.2019. godine. Riječ je o Zakonu koji je i prije donošenja uzrokovao brojne prijepore u struci, bez obzira na to radi li se o svjetlotehnici ili zaštiti okoliša, i s obzirom na predviđena ograničenja i iznimke i ostaje za vidjeti kako će to biti sada, odnosno nakon 1.4.2019. godine, kada Zakon stupa na snagu. 
Novim se Zakonom uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja koja obuhvaća obveznike zaštite od svjetlosnog onečišćenja, mjere zaštite od takvog onečišćenja, način utvrđivanja najviše dopuštenih vrijednosti osvjetljavanja, ograničenja i zabrane osvjetljavanja, uvjete za planiranje, gradnju, održavanje i rekonstrukciju vanjske rasvjete, mjerenje i način praćenja rasvijetljenosti okoliša te druga pitanja radi smanjenja svjetlosnog onečišćenja okoliša i posljedica djelovanja svjetlosnog onečišćenja. Dakle, njegov je cilj zaštita ljudi i okoliša od svjetlosnog onečišćenja uzrokovanog emisijama svjetlosti u okoliš iz umjetnih izvora svjetlosti, ali i energetska učinkovitost, odnosno smanjenje potrošnje električne energije za javnu rasvjetu. Ipak, Zakon predviđa i određene iznimke s obzirom na primjenu njegovih odredbi, a jedna od najvažnijih je to što se on ne primjenjuje na rasvjetu proizvodnih pogona i energetskih objekata, koja ja namijenjeno proizvodnom procesu za vrijeme rada te 30 min prije početka i nakon završetka rada, a zanimljivo je da se ne odnosi ni na plinsku javnu rasvjetu.
Zakonom je također predviđeno da jedinice lokalne samoprave, odnosno njihovi operatori javne rasvjete za svoja područja moraju izraditi planove rasvjete i akcijske planove gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete i dostaviti ih Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu pravilnika čije je donošenje predviđeno Zakonom. Isto tako, jedinice lokalne lokalne samouprave i njihovi operatori javne rasvjete moraju uskladiti postojeću rasvjetu s odredbama Zakona u roku od 12 godina od dana stupanja na snagu pravilnika koji su njime predviđeni.
Kao što je spomenuto, Zakon stupa na snagu 1.4.2019. godine i tada prestaje važiti dosadašnji Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/2011).