U okviru PHARE 2006 Projekta 'Uspostava sustava praćenja i upravljanja kakvoćom zraka'  2011. godine uspostavljeno je  12 novih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka: 5 postaja za potrebe praćenja kvalitete zraka u nacionalnim parkovima, parkovima prirode i/ili zaštićenim područjima na sljedećim lokacijama: Delta Neretve, Dugi otok, Kopački rit, Plitvička jezera te Risnjak/Parg, priopćeno je iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
7 postaja za potrebe praćenja pozadinskog ili prekograničnog daljinskog onečišćenja zraka nalaze se na lokacijama: Desinić, Karojba/Višnjan, Komiža, Ravni kotari, Srđ/Žarkovica, Bilogora i Zavižan. Deset novih mjernih postaja opremljeno je automatskim uređajima za praćenje kvalitete zraka te je za te postaje uspostavljen prijenos izvornih podataka na mrežnu stranicu državne mreže za praćenje kvalitete zraka i dostupnost podataka javnosti, priopćeno je iz MZOIP-a.