Proteklog tjedna na tri lokacije uz Dravu na području Koprivničko-križevačke županije proveden je prvi proces reintrodukcije i repopulacije riječnih biljaka na prostoru Hrvatske. To je u sklopu projekta 'Drava Life' koji se financira iz programa LIFE proveo Svjetski fond za divljinu (WWF). Reintrodukcija je ponovno uvođenje biljne vrste u prirodu na područje na kojem je ta ranije izumrla, ali još postoje uvjeti za njezin opstanak. Tako su u Dravu ponovno uneseni kebrač (Myricaria germanica) i patuljasti rogoz (Typha minima), koje su kritično ugrožene biljne vrste u Europi. Kebrač je pronađen na dvije šljunčare i uz drenažni kanal HE Dubrava i 26 pronađenih sadnica presađeno je na neobrasle površine šljunčanih i pješčanih sprudova na ušću Mure u Dravu. Na istu lokaciju presađene su i odrasle biljke patuljastog rogoza s razvijenim korijenom. Te dvije biljke tako će ponovno postati pokazatelji poboljšanja uvjeta riječne dinamike i zdrave i prirodne rijeke, čime se izravno utjecalo i na poboljšanje bioraznolikosti flore i faune te prirodnih vrijednosti Drave, izvijestile su Hrvatske vode.