Zajednička jednodnevna akcija čišćenja divljih odlagališta otpada Zelena čistka najveći je ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj, a po drugi puta održava se 20. travnja. U prošlogodišnja akciju se uključilo 41.558 volontera, 161 jedinica lokalne samouprave a u njoj je očišćeno čak 3.746 tona otpada, te služi kao odličan poticaj. Cilj  je pronaći lokacije divljih odlagališta otpada, obilježiti ih na internetskoj karti, te potom očistiti šume, rijeke, jezera, more, puteljke, jame i to svaki kutak Lijepe naše. Zelena čistka dio je globalne akcije World Cleanup 2013 (Očistimo svijet 2013), koja okuplja aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu u povijesti čovječanstva. Cilj je u jednom danu ukloniti što veće količine ilegalno odloženog otpada. Ideja je 2008. godine krenula iz estonske građanske inicijative Let's do it! (Učinimo to!), koja je organizirala akciju u kojoj je sudjelovalo 50.000 volontera, koji su u cijeloj zemlji, u jednom danu očistili 10.000 tona otpada sa budžetom od 500.000 eura. U normalnim okolnostima državi bi za to bile potrebne 3 godine i više od 22 milijuna eura! Akcija svake godine postiže sve bolje rezultate. Prošle godine u njoj je sudjelovalo preko 7 milijuna aktivnih građana iz 96 zemalja, uključujući i Hrvatsku, te gotovo sve zemlje regije (Slovenija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Rumunjska, Bugarska, Austrija, Mađarska, Albanija, Grčka...). Rezultati su impresivni.