Ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović u intervjuu Večernjaku najavio je da namjerava uvesti vrstu poreza na odlaganje otpada koja će potaknuti gradove i općine na jačanje sustava odlaganja otpada, odnosno tzv. landfield taksu. Naglasio je da sustav odvojenog prikupljanja mora uključiti i sortirne linije, što danas često nije slučaj pa pojedini gradovi i općine imaju problem plasmana odvojeno prikupljene nesortirane sirovine. Tijekom ove godine MZOIP će ići s Planom gospodarenja otpadom, a do kraja godine planira se izmijeniti i Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Neće se čekati s provedbom akcijskih planova, a jedna od akcija bit će i mogućnost kućnog kompostiranja. Dobrović kaže da je plan smanjiti udio miješanog komunalnog otpada koji pristiže u Centre za gospodarenje otpadom. Centri godišnje svakom kućanstvu nose 500 do tisuću kuna dodatnog troška, kazao je Dobrović. Dva centra su u probnom radu, a za druga dva su odobrena EU sredstva i pokrenut definiran postupak javne nabave pa nisu moguće promjene. U preostalim centrima planira se napredak kojim bi se smanjili i troškovi njihove gradnje i trošak cijelog sustava za građane. Ponovio je da za Grad Zagreb gradnja spalionice nije dobro rješenje, a postoje indicije i da bi je teško mogli financirati iz EU fondova.