Prema rezultatima trećeg ispitivanja mora koje je proveo Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije more na 103 plaže, od ukupno 106, ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. Ispitivanje je provedeno prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godinu u periodu od 11. do 20. lipnja, a uzorci mora na svim plažama odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Na plaži Zaglavak u Trsteniku i Hotel Park u Korčuli more je bilo dobre kakvoće, dok je ona na plaži Veliki Žali ocijenjena zadovoljavajućom. Detaljniji podaci dostupni su javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tamo se mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije kao što su primjerice temperature zraka i mora, slanost i smjer vjetra. Rezultati utvrđivanja kakvoće mora se odmah po završetku analize upisuju u bazu podataka.