U okviru projekta Europske unije Plastic Smart Cities, Dubrovnik kao i ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu toga grada ograničit će korištenje plastike za jednokratnu uporabu. To se temelji na Odluci usvojenoj na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća te prethodno, u travnju, donesenom Akcijskom planu smanjenja onečišćenja plastikom u Dubrovniku za razdoblje 2021. – 2026. 

"Odlukom o ograničavanju korištenja jednokratne plastike donose se mjere kojima se u upravnim tijelima te u ustanovama i trgovačkim društvima u (su)vlasništvu Grada Dubrovnika određuje ograničavanje korištenja plastike za jednokratnu uporabu te zamjena određenih predmeta koji se koriste u poslovanju s rješenjima prihvatljivim za okoliš, sve u cilju sprečavanja i/ili smanjenja nepovoljnog utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš", objavljeno je na stranicama Grada Dubrovnika.

 

Digitalizacija dokumenata 

Odlukom je propisano i da se uporaba jednokratne plastike ograničava i za sva javna događanja koja Dubrovnik (su)organizira ili (su)financira. Grad, ustanove i društva dužni su osigurati ili s organizatorom javnih događanja dogovoriti odvojeno prikupljanje otpada na mjestu održavanja, kao i njegov pravovremeni i prikladan odvoz i zbrinjavanje. 

Nadalje, taj grad, ustanove i društva u poslovanju trebaju primjenjivati kriterije i mjerila zelene javne nabave kad god je to moguće. 

Jedna od mjera propisanih Odlukom odnosi se i na digitalizaciju dokumenata i promoviranje korištenja elektroničkih dokumenata među zaposlenicima, službenicima i namještenicima također kad god je to moguće.

 

Smanjenje onečišćenja 

Donošenjem Akcijskog plana smanjenja onečišćenja plastikom, a čija je provedba započela još u lipnju organizacijom dvodnevne radionice, Dubrovnik je postao prvi grad u Hrvatskoj koji ima takav dokument, dok se neke od ovih mjera primjenjuju i prije donošenja Plana i Odluke. 

Grad Dubrovnik podsjeća kako je Wold Wide Fund for Nature (WWF) pokrenuo inicijativu Plastic Smart Cities koja podržava gradove i naselja na obali u poduzimanju mjera za zaustavljanje onečišćenja plastikom. Drugi mediteranski i europski gradovi, poput Nice, Izmira, Tangera, Amsterdama i Venecije, također su dio ove inicijative. 

Ugovorne stane projekta koji se provodi na području grada Dubrovnika su WWF Mediterranean, Udruga Sunce i Grad Dubrovnik.