Energetski institut Hrvoje Požar u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu izračunao je ugljični otisak i izradio Strategiju s Akcijskim planom za smanjenje emisija stakleničkih plinova u poznatoj domaćoj prehrambenoj industriji Cromaris. Pri tome je izračunat ugljični otisak Cromarisa za 2019. godinu u skladu s međunarodnim standardima (ISO 14 064-1 : 2018 i GHG protokol). 

Projektom su bile obuhvaćene su emisije stakleničkih plinova koje nastaju na lokacijama poslovnih jedinica tvrtke: upravnoj zgradi i preradbeno-logističkom centru u Gaženici u Zadru, mrjestilištu ribe u Ninu, šest uzgajališta ribe i sedam ribarnica. Izračunate su i izravne emisije iz nepokretnih energetskih izvora, fugitivnih izvora i tvrtkinih vozila te neizravne emisije koje nastaju izvan lokacija tvrtke, a povezane su s potrošnjom električne energije. Također je procijenjena nesigurnost izračuna te su definirani ključni izvori emisije s najvećim doprinosom ugljičnom otisku. Nakon toga su postavljeni ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova i analizirane mjere koje bi mogle osigurati ostvarenje ciljeva. Naime, u skladu s Pariškim sporazumom i Europskim zelenim planom, dugoročni cilj Cromarisa je postizanje ugljučne neutralnosti do 2050. godine.

Projekt se uspješno nastavlja i u tijeku je izračun ugljičnog otiska za 2020. godinu, objavio je EIHP.