Europska komisija ustanovil je da za 14 država članica postoji rizik od nepostizanja cilja od 50 posto recikliranja do 2020. a to su Hrvatska, Bugarska, Cipar, Estonija, Finska, Grčka, Mađarska, Latvija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Španjolska. Te zemlje moraju pojačati djelovanja kako bi njihovi stanovnici i gospodarstvo osjetili koristi kružnoga gospodarstva. Komisija je predstavila nacrte djelovanja kako bi se zajamčilo poštovanje zakonodavstva EU-a o otpadu u tim zemljama. Zakonodavstvo o otpadu temelj je prelaska Europe na strategiju kružnoga gospodarstva a Komisija će organizirati posjete spornim te s nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima i relevantnim dionicima održati rasprave o prilikama i izazovima u tom području. U resornom ministarstvu na to odgovaraju da sukladno EU Direktivi o otpadu, Hrvatska radi pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnih materijala kao što su barem papir, metal, plastika i staklo. Biootpad i pojedine vrste opasnog otpada što je najneuralgičnije nisu spomenute.
Podsjetili su da je prioritet razvijanje sustava primarnog odvajanja korisnih sirovina iz otpada, odnosno razvoj kružnog gospodarstva i da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike intenzivno surađuje s jedinicama lokalne samouprave u stvaranju infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada - nabavci spremnika, izgradnji reciklažnih dvorišta i sortirnica tako da se općinama i gradovima osiguraju bespovratna sredstva iz EU fondova. "Izgradnjom infrastrukture te edukacijom i informiranjem koji su vrlo važan dio uspostave sustava odvojenog prikupljanja otpada omogućuju se uvjeti za povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada koje je u 2016. iznosilo 27 posto", naglasili su. Ministarstvo je u stalnoj komunikaciji s Europskom komisijom radi izrade Akcijskog plana u kojem će se jasno definirati infrastrukturni kapaciteti za odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada, kao i kapaciteti za obradu ostatnog otpada prije odlaganja. Time se želi osigurati da ne bude prekomjernog oslanjanja na obradu miješanog komunalnog otpada.