Američki portal 'HydroWorld.com' je izvijestio da su nevladina udruga Toka i još nekoliko udruga civilnog društva tužilo albansku vladu Upravnom i žalbenom sudu zbog odobravanja hidroenergetskog projekta u dolini Valbona. Radi se o dolini koja se nalazi oko 240 km sjeverno od Tirane i koja je najvećim dijelom nacionalni park i poznato turističko odredište. U njoj je Ministarstvo energetike i industrije predvidjelo gradnju više malih hidroelektrana koje su sada u raznim fazama ostvarivanja.