Rumunjske ekološke organizacije Bankwatch Romania i Neuer Weg uspjele su potpuno prekinuti radove na izgradnji dviju hidroelektrana na rijeci Jiu u pokrajini Hunedoara. Izgradnja elektrana počela je još prije petnaestak godina i projekt je bio već gotovo završen kad je nadležni sud na osnovi tužbe spomenutih organizacija donio presudu kojom se poništava građevinska dozvola. Budući da je presuda konačna, postrojenja u koja je već uloženo 155 mil. eura morat će biti konzervirana, a imala bi ukupnu snagu 65 MW i mogla bi opskrbljivati 100 000 kućanstava električnom energijom. Spomenute organizacije su tražile prekid projekta radi sprječavanja velike ekološke štete, javlja rumunjski portal 'Energy World Magazine'.