Poplave koje su pogodile Slavoniju 17. i 18. srpnja većinom su karakteristične urbane poplave nastale uslijed velikih količina oborine koja je pala u izrazito kratkom vremenu. Tolika količina oborine preopteretila je sustave oborinske odvodnje koji je nisu bili u stanju pravovremeno evakuirati te se voda zadržavala na površini terena, na prometnicama, ali je oborinska voda prodirala i u niže etaže objekata, priopćio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Izuzetak su naselja oko Našica koja su nastradala uslijed bujičnih poplava nastalih zbog izlijevanja vode iz korita bujičnih potoka koji se spuštaju s Krndije. 

Oborine visokog intenziteta s brdskog područja Krndije dotekle su potocima Bukvik, Seonački potok, Našičke rijeke i ostalim manjim vodotocima do Donje Motičine, Seone, Martina, Zoljana i Našica od 30 do 90 minuta što je rezultiralo njihovim brzim izlijevanjem iz korita i poplavljivanjem naselja uz njih. 

U DHMZ-u dodaju kako je bujičnim i urbanim poplavama iznimno teško prognozirati točnu lokaciju i magnitudu s obzirom na to da ovise o lokalnim uvjetima terena i intenziteta oborine te se razvijaju u iznimno kratkom razdoblju. 


Promjena vegetacijske sezone 

Kiša koja je pala u razdoblju od 16. do 20. srpnja je posljedica visinske, vlagom vrlo bogate ciklone koja se prostirala iznad Hrvatske. U svega nekoliko dana na području Slavonije palo oko 120 do 215 posto prosječne mjesečne količine oborine što su doista velike količine u kratkom razdoblju.

"Istraživanja klimatskih promjena ukazuju na zaključke da će ekstremne vremenske pojave u budućnosti biti češće i intenzivnije. Uz očekivani daljnji rast temperature zraka u Slavoniji, koja je naša žitnica, može doći do produljenja i/ili promjene vegetacijske sezone. Oborinski i temperaturni režim značajno utječe na vegetacijsku sezonu, a samim time i na prinos kultura koje se sade. Može se očekivati da će u pojedinim godinama doći do značajnijeg odstupanja prinosa pojedine kulture. Načini prilagodbe klimatskim uvjetima u budućnosti svakako uključuju navodnjavanje, održavanje zemljišta u svrhu obrane od poplava te osiguranje zasađenih kultura bilo postavljanjem zaštitnih mreža ili osiguravanjem prinosa u osiguravajućim kućama", izvijestio je DHMZ.