Ekstremni vremenski uvjeti sve su češći, ozbiljniji i rasprostranjeniji, upozoravaju Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) i Europska komisija. Svaki pojedinac – od običnog građanina EU do donositelja odluka – trebao bi se pripremiti na posljedice novonastale klimatske situacije, kako u svom domu tako i u ostatku svijeta. U svrhu poticanja rasprave i osviještenosti o sve većem broju katastrofa i nastojanja potrebnih kako bismo se suočili s njima, Međunarodna federacija, dvanaest europskih nacionalnih društava Crvenog križa i Europska komisija pokrenuli su kampanju o važnosti priprema na katastrofe i jačanja otpornosti zajednice. Kroz 42 dana, kampanja Međunarodne federacije i Europske komisije svakodnevno će kroz društvene mreže, blogove i usmenom predajom prikazivati priče pojedinaca otpornih na katastrofe. "Disaster Resilience Journal/Dnevnik otpornosti na katastrofe" ispričat će nam kako se zajednice iz 24 različite zemlje pripremaju na katastrofe, npr. gradnjom sigurnijih kuća u Haitiju i na Filipinima, "teraformiranjem" kako bi se spriječila erozija tla u Ruandi, vježbama evakuacije u Bangladešu i podizanjem povrtnjaka u mauritanijskoj pustinji. Dnevnik će nam pokazati koliki su napredak učinili ljudi u ranjivim zajednicama uz pomoć društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca uz financijsku potporu Europske zajednice. Dnevnik je nastao kao suradnja Mikea Robbinsa iz Helios Design Labs-a, dobitnika nagrade Peabody 2014. godine (A Short History of the High Rise) i redateljice dokumentarnih filmova Elaine Sheldon (Hollow Documentary). Dnevnik otpornosti na katastrofe dostupan je na www.disaster-resilience.com Službeni početak kampanje je 22. rujna. Kampanji se možete pridružiti postavljanjem "Disaster Resilience Journal-a" na svoje web stranice i pozvati posjetitelje da podijele svoje priče na www.disasterjournal.tumblr.com "Katastrofe oduzimaju živote i ugrožavaju budućnost, čineći situaciju osiromašenih ljudi još gorom", rekla je Kristalina Georgieva, povjerenica EK za međunarodnu suradnju, humanitarnu pomoć i krizne situacije. "Zahvaljujući solidarnosti europskih građana, pružamo potporu zajednicama u pripremi i prilagodbi prije, za vrijeme i poslije katastrofa u svrhu što bolje zaštite. Pripravnost spašava živote – ali je i ekonomski učinkovita: svaki euro uložen u mjere smanjenja rizika od katastrofa vraća se četiri do sedam puta", prenosi Monitor.hr