Nakon što se u posljednjih mjesec dana razina vode u Jablaničkom jezeru smanjila na minimum, a sve optužbe lokalnih aktivista i ribolovaca usmjerene su na Elektroprivredu BiH, iz kompanije su uputili odgovor te naglasili kako su za stanje krivi suša i ekstremna hladnoća, prenosi Klix.ba. U priopćenju je istaknuto kako su periodi od rujna do kraja prošle godine, kao i siječanj 2017. godine vode kao hidrološki izuzetno sušna razdoblja, što je imalo direktnog odraza na stanje prirodnih dotoka vode na slivu rijeke Neretve, kao i na stanje zaliha vode u akumulaciji HE Jablanica. "JP Elektroprivreda BiH je bez obzira na ove okolnosti provodila urednu opskrbu kupaca električnom energijom, ali i neprekidno osiguravala propisano ispuštanje vode nizvodno od svojih akumulacija. Zbog vrlo niskih temperatura u siječnju ove godine i osiguravanja potrebnih količina električne energije, došlo je do pada kote akumulacije HE Jablanica. Međutim, ni u ovakvim okolnostima nije ugroženo propisano ispuštanje vode, niti enormno pražnjenje akumulacije u druge namjene, osim potrebe za osiguravanjem potreba elektroenergetskog sistema. Dakle, kroz osiguravanje propisanog ispuštanja vode nizvodno od akumulacije HE Jablanica, kao i nizvodno od akumulacija HE Grabovica i HE Salakovac, JP Elektroprivreda BiH nije uzrokovala ekološku katastrofu", stoji u priopćenju kompanije. Također, ističu i da je povoljan hidrološki razvoj u posljednjih nekoliko dana rezultirao povećanjem kote akumulacije HE Jablanica za pet metara i da se dalje povećanje kote očekuje u nadolazećem razdoblju. "Slične hidrološke prilike bile su karakteristične i za 2012. godinu. Ni u tom periodu aktivnostima JP Elektroprivreda BiH nije bila ugrožena flora i fauna Jablaničkog jezera, odnosno, riblji fond je u potpunosti sačuvan", poručuju iz Elektroprivrede BiH.