Environmental Implementation Review novi je alat Europske komisije čiji je cilj veća i bolja primjena europske okolišne politike, odnosno propisa vezanih uz gospodarenje otpadom, bioraznolikost, upravljanje kvalitetom zraka te kvalitetom i gospodarenjem vodama. Puna primjena okolišne regulative mogla bi europskom gospodarstvu na godišnjoj razini donijeti uštede od 50 mlrd. EUR, u izravnim troškovima te zdravstvenoj zaštiti. Prema izvješću, koji sadrži pregled stanja okoliša u 28 država članica, determinirane snage, slabosti i prilike te prijedloge za poboljšanja, veliki izazov predstavlja gospodarenje otpadom, odnosno prevencija njegova nastanka.
Primjerice, u izvješću za Hrvatsku stoji: "Gospodarenje otpadom najkritičniji je sektor u kojemu treba hitno djelovati. Prelazak na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno spor je i zahtijeva odlučan angažman tvoraca politika, poslovnih aktera i potrošača. Izazove predstavljaju i određivanje područja mreže Natura 2000 te provedba mjera očuvanja". Zanimljivo je da Hrvatska ima ogromne namete povezane s okolišem, a oni su u 2014. iznosili čak 3,86% BDP-a, dok je EU prosjek bio 2,46% BDP-a. Po tim nametima (trošarinama, porezima i sl.) Hrvatska je druga među EU članicama, a veće oporezivanje ima samo Slovenija. Energetski nameti nose pak 2,33% BDP-a, što je znatno više od EU prosjeka koji iznosi 1,88% BDP-a. Kao potencijale novog oporezivanja ističe se povećanje nameta na vozila i goriva u vozilima. 
U čak 6 država još uvijek nije ograničeno odlaganje biorazgradivog otpada. Punim usklađivanjem s regulativom u području gospodarenja otpadom do 2020. godine moglo bi se stvoriti 400 tisuća novih radnih mjesta. U području vodnog gospodarstva, većina država članica susreće se s izazovima usklađivanja sa standardima za prikupljanje i obradu komunalnih otpadnih voda, dok se njih 13 suočava s pravnim djelovanjem EU. Koncentracije nitrata i razina eutrofikacije i dalje su ozbiljan problem u gotovo svim državama članicama. Karmen Vella, povjerenik za okoliš pomorstvo i ribarstvo, rekao je kako će bolja primjena propisa doprinijeti dobrobiti gospodarstva, javne administracije i građana. Ovaj pregled pomoći će u osiguranju kvalitetnijih životnih uvjeta, jer posjeduje informacije, alate i rokove primjene, istaknuo je Vella.