Prema studiji Ujedinjenih naroda (UN), tisuće tona elektroničkog otpada (e-otpada) protuzakonito je otpremljeno u Nigeriju iz Europe i to u rabljenim vozilima. Naime, oko tri četvrtine korištene električne i elektroničke opreme, koje su isporučene u Nigeriju 2015. i 2016. godine, dolazile su iz luka država članica EU-a. Uz to, utvrđeno je da najmanje 15.400 t od ukupno 60.000 t nije upotrebljivo, iako je vjerojatno da je taj broj još veći. Studija je također pokazala da je 70 % takve opreme u Nigeriju stiglo u vozilima koja su namijenjena za tržište rabljenih vozila, dok je ostatak stigao u kontejneru. Većina elektronike uvezena u rabljenim vozilima bila je neprijavljena, a 98 % potječe iz zemalja EU-a, uglavnom iz Velike Britanije i Njemačke. Oko 85 % elektroničkog otpada poslano je u Nigeriju iz luka samo osam zemalja: oko 20 % iz Njemačke, 19,5 % iz Velike Britanije, 9,4 % iz Belgije, 8,2 % iz Nizozemske, 7,4 % iz Španjolske, 7,3 % iz Kine, 7,3 % iz SAD-a i 6,2 % iz Irske. Takav otpad sadrži opasne tvari, kao što su živa i klorofluorougljici koji su među proizvodima koji se najviše uvoze i s najvišom razinom nefunkcionalnosti. Uvoz električne i elektronične opreme u vozilima je ekonomičan za izvoznike jer ispunjava dragocjeni prostor kod pošiljki. Isto tako, sadržaj vozila koji se prevozi brodovima se ne provjerava, pa je takva praksa počela služiti za izbjegavanje inspekcija i testova ispravnosti električne i elektronične opreme regulatorne agencije. Najviše uvezene, korištene elektronike činili su TV monitori (uglavnom neupotrebljivi), a zatim fotokopirni uređaji, hladnjaci, računala i klima-uređaji. Velik dio električne i elektronične opreme koji dolazi u Nigeriju isporučuje se s drugim artiklima za prodaju, kao što su bicikli, namještaji i sportska oprema. Ovakva ogromna isporuka e-otpada krši Baselsku konvenciju: međunarodni ugovor s ciljem smanjenja količine opasnog otpada koji se isporučuje iz razvijenijih u manje razvijenije zemlje. Prema njoj, može se isporučiti samo upotrebljiva elektronika, objavio je EurekaAlert!.