Europski parlament traži zabranu kloniranja životinja u svrhu poljoprivredne proizvodnje u EU-u. Prijedlog zakona kojeg su u lipnju podržali parlamentarni odbori za okoliš i poljoprivredu dolazi na plenarno zasjedanje 8. rujna. Parlament 8. rujna glasuje o izvješću u prvom čitanju prijedloga. Nakon toga Vijeće treba usvojiti svoj službeni položaj o prijedlogu. Očekuje se da će prijedlog zakona stupiti na snagu najranije u 2016. godini. Izvjestitelji podržavaju zabranu kloniranja za hranu te predlažu pravila o potomcima kloniranih životinja i marketingu proizvoda u stranim zemljama. Izvješće se oslanja na znanstvene dokaze o slabom zdravlju životinja koje su klonirana, stoga traži zabranu kloniranja poljoprivrednih životinja; goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u svom mišljenju iz 2008. kojeg je ponovila 2009. i 2010. kaže da postoje problemi vezani uz smrtnost i zdravlje životinja, izravno povezani sa tehnologijom kloniranja. Hrana koja se proizvodi od klonova i njihovih potomaka mora biti zabranjena na tržištu prehrambenih proizvoda u EU-u. Osnovni zahtjev je obavezno praćenje životinja, jer zabrana nema svrhu ukoliko se ne može pratiti životinje koje se uvoze iz stranih zemlja gdje je kloniranje u prehrani dozvoljeno. "Imamo dvije glavne brige: zdravlje ljudi i životinja. Ne želimo kompromise, kao što su područje marketinga ili dozvola za proizvodnju hrane od potomaka kloniranih životinja. Također, isključili smo mogućnost da bi kloniranje postalo uobičajena praksa unutar granica EU-a. Svjesni smo da je u nekim zemljama s kojima smo trgovinski partneri kloniranje i komercijalizacija proizvoda od kloniranih životinja normalna praksa", kaže izvjestiteljica za Odbor za okoliš Giulia Moi (EFDD). "Zbog negativnih učinaka na zdravlje životinja, kloniranje odbacuje velika većina potrošača. Nadalje, kloniranje nam u EU-u ne treba kako bismo osigurali nabavku mesa. Zabrana kloniranja je pitanje europskih vrijednosti i načela. posljedično, zabrana se odnosi na i nepotomke kloniranih životinja, njihov reproduktivni materijal i njihove potomke te sve derivacije. Inače bismo promovirali kloniranje u stranim zemljama", kaže izvjestiteljica za Odbor za poljoprivredu Renate Sommer (EPP)