Europska komisija je prošli tjedan odobrila investiciju od 98,2 milijuna EUR kako bi podržala europsku tranziciju na niskougljično, kružno gospodarstvo u sklopu novog programa financiranja 'LIFE' za okoliš i smanjenje klimatskih promjena. Investicija pokriva 10 projekata u Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Grčkoj, Litvi, Malti, Španjolskoj i Švedskoj. Ako se još pribroje dodatna sredstva od partnera u projektima, ukupni budžet će biti 182,2 mil. EUR. Cilj investicije je povećati kvalitetu života građana u sljedećim područjima: priroda, voda, zrak, otpad i prilagodba klimatskim promjenama. Pet projekata u Danskoj, Francuskoj, Grčkoj, Litvi i Švedskoj pomoći će u očuvanju prirode, i to poboljšanjem provedbe planova upravljanja za zaštićena područja (Grčka) ili pružanjem poticaja poljoprivrednicima da upravljaju svojim zemljištem na ekološki prihvatljiviji način. Specifični projekt u Danskoj pomoći će poljoprivrednicima da iskoriste biomasu kroz razvoj specijalnih proizvoda visoke vrijednosti. Projekti na Malti i Španjolskoj rješavaju problem nestašice vode, nudeći rješenja za održivo upravljanje vodama, kao što su ulaganje u pročišćavanje voda i veće ponovno iskorištavanje vode. U Francuskoj se nastoji poboljšati upravljanje i prevenciju otpada uz prijelaz na kružno gospodarstvo. Cilj projekta je povećati količinu organskog otpada koji se prikuplja za oko 30% i značajno smanjiti količinu kućnog otpada na odlagalištima. Belgija će se fokusirati na energetsku obnovu više od 8500 kućanstava, dok će projekt u Španjolskoj pomoći regiji Navarre u postizanju svojih klimatskih ciljeva do 2030. godine te uvesti sustav ranog upozoravanja na riječne poplave i izvanredne situacije u kojima je uključen postupak pročišćavanja otpadnih voda. Tako jedan euro iz programa 'LIFE' mobilizira 20 eura od drugih izvora financiranja, što je odlična poluga te također izravno odgovara na zabrinutost građana o kakvoći zraka, vode i utjecaju klimatskih promjena. Program omogućuju državama članicama da na usklađen način iskoriste sredstva za rješavanje nekih od najvećih ekoloških izazova kao što su onečišćenje zraka, nestašica vode, kružno gospodarstvo ili gubitak bioraznolikosti, objavila je Komisija.