Europska unija mogla bi reciklirati čak 70% otpada iz kućanstava do 2030., pod uvjetom da Europska komisija ovaj mjesec podupre tu mjeru za iskorjenjivanje odlagališta otpada. EU želi dokinuti praksu odlaganja komunalnog otpada na odlagališta već do 2020., no dok Njemačka reciklira i kompostira 65% svog komunalnog otpada, Rumunjski postotak je tek 1%. Općenito, sjeverne i zapadne zemlje puno su bolje u postupanju s otpadom od južnih i istočnih članaica, među kojima je i Hrvatska s 85% otpada na odlagalištima. Stariji EU dužnosnik Euractivu, koji je prvi objavio tu vijest, kazao je da bi nova regulativa o kružnoj ekonomiji mogla biti predstavljena 1. srpnja, a tražit će se primjena najboljih praksi. Prema prijedlogu na odlagališta bi se odlagalo manje od 5% otpada - samo ono što se ne može drugačije obraditi, a računa se na primjenu spalionica otpada. Prijedlog je trenutno u internim konzultacijama, a usklađen je s Europskom platformom za efikasnost resursa koja je donesena ranije ove godine. Ta platforma ida za optimalnijim korištenjem resursa i stavlja veću odgovornost na proizvođače kako bi što bolje upravljali količinom otpada koji stvaraju i u koji pakiraju svoje proizvode.