Pokušavajući zauzeti povoljniju poziciju u pogledu iskorištavanja Arktika, Europska unija će zatražiti status stalnog promatrača u Vijeću za Arktik. To je visoki međuvladin forum koji promovira suradnju među članicama, a to su Kanada, Danska, Finska, Island, Norveška, Rusija, Švedska i SAD. Kako prenosi američki časopis 'Oil & Gas Journal', EU poziva na koordiniranu akciju svih zainteresiranih u zaštiti Arktika, održivoj eksploataciji resursa i multilateralnom upravljanju tim vrijednim područjem. Prepoznajući stratešku važnost Arktika koji joj se nalazi u neposrednoj blizini, EU priprema niz dokumenata kojima će definirati ciljeve i politike upravljanja postupcima u istraživanju, očuvanju okoliša i zaštiti autohtonog stanovništva, ribarstvu, proizvodnji nafte i plina, plovidbi te pomoći izradi pravnih i političkih okvira za rad i suradnju s regionalnim organizacijama.