Europska komisija predstavila je Strategiju za dugoročno smanjenje stakleničkih plinova na razini Europske unije u skladu s Pariškim sporazumom, o čemu su se nazočni ministri imali priliku prvi put očitovati. To je napravljeno na redovnom formalnom sastanku Vijeća ministara energetike članica EU-a (TTE Energy) na kojemu je sudjelovao ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić. Pri tome je ministar Ćorić izjavio kako Strategija daje doprinos preobrazbi u klimatski neutralnu Europu, ističući pri tome temeljitu društvenu i gospodarsku preobrazbu kao ključne preduvjet za postizanje ciljeva Pariškoga sporazuma. Također je istaknuo da je na članicama da tu viziju prilagode svojim okolnostima, bogatstvu resursa, industrijskim inovacijama i sklonostima potrošača te da osiguraju sinergiju između strategija na europskoji nacionalnoj razini. Aktualno predsjedništvo Vijeća EU-a, austrijsko, ministrima je podnijelo izvješće o ostvarenom napretku i finalizaciji pregovora na zakonodavnim prijedlozima iz Paketa za čistu energiju. Također, ministri su raspravljali i o Instrumentu za povezivanje Europe (CEF) koja podupire ulaganja u transeuropsku mrežu u prometnom, energetskom i digitalnom području, izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.