Europska komisija obavijestila je Ministarstvo zaštite okoliša, graditeljstva i prostornog uređenja da je donijela Odluku kojom se odobrava povećanje EU sredstava za sufinanciranje projekta izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Istarske županije „Kaštijun“, s prethodnih 4.648.000 €. na 18.953.000 €. Prema novoj Odluci, ukupna vrijednost projekta iznosi 41.214.000 €. Razlika će biti pokrivena sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te zajmom Europske investicijske banke. Uskoro očekujemo potpisivanje novog Dvostranog sporazuma o projektu između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske, a ubrzo nakon toga bit će raspisan natječaj za odabir izvođača radova. Europska komisija 17. je ožujka ove godine donijela odluku o sufinanciranju projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom za Primorsko-goransku županiju „Marišćina“.