Europska statistička agencija Eurostat objavila je 4. ožujka da 37% od prosječno 503 kg otpada koje svaki Europljanin stvori biva odložena na odlagališta, 25% je reciklirano, a 15% kompostirano. Otprilike 23% otpada se spaljuje za dobivanje energije. Najnaprednije države su Njemačka, Nizozemska, Švedska, Belgija, Austrija i Danska, koje gotovo da nemaju odlagališta, dok najgore stoje Bugarska (94% na odlagalištima), Malta (92%) i Rumunjska (99%) koja su 2011. otpad odlagale na odlagališta. U tom društvu je i Hrvatska koja reciklira samo 8% otpada. Za usporedbu, Slovenija reciklira 34% otpada, Njemačka 45%, Irska 37%. Najviše otpada spaljuje Danka (54%) i Švedska (51%).
EU direktive iz 2008. nalažu reciklažu najmanje 50% kućanskog otpada do 2020.. Eurostatovi podaci pokazuju da se količina otpada iz kućanstava od 2001. povećala za 18 kilograma, a te godine 56% otpada završavalo je na odlagalištima, 17% je spaljivano, 17% je reciklirano, a 10% kompostirano. Europski revizori kritizirali su Uniju zbog loše upotrebe sredstava za infrastrukturu jer je od 2000. u to uloženo čak 10,8 milijardi eura, a učinovitost je limitirana. Do 2014. Europska komisija revidirat će svoju direktivu o otpadu do 2020., piše Euractiv.