Europska komisija je danas objavila posebno istraživanje Eurobarometra o percepciji Europljanki i Europljana o kvaliteti zraka. Iz rezultata istraživanja vidljivo je da su Europljani zabrinuti zbog posljedica onečišćenja zraka na zdravlje i okoliš. 

Istraživanje pokazuje i da većina Europljana smatra da se kvaliteta zraka pogoršala te se zalaže za podizanje standarda EU-a za kvalitetu zraka, kao i za snažnije djelovanje u cilju promicanja kvalitete zraka, posebno na međunarodnoj razini. 

"Građani nam govore da žele čisti zrak. Ljudi koji žive u gradovima, osobe koje boluju od astme i osobe koje žive u blizini tvornica zabrinute su i mole nas da djelujemo. Komisija će utrti put ambicioznom prijedlogu za jačanje europskih standarda kvalitete zraka", izjavio je povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius.

 

Nedovoljno informacija 

Prema istraživanju Eurobarometra, većina Europljanki i Europljana smatra da velika industrijska postrojenja, proizvođači energije iz fosilnih goriva, javna tijela i poslodavci ne čine dovoljno za promicanje kvalitete zraka, dok domaći sektor čini dovoljno, priopćeno je iz Predstavništva EK-a u Hrvatskoj. 

Eurobarometar otkriva da građani nemaju dovoljno informacija o problemima kvalitete zraka u svojoj zemlji. Većina Europljana i dalje je slabo informirana o postojećim standardima kvalitete zraka EU-a budući da je samo manjina ispitanika (27 posto) čula za njih. 

Ipak, velika većina ispitanika (67 posto) koji su upoznati s tim standardima kaže da ih treba ojačati. 

Ako se pak promatra Hrvatska, čak 72 posto njezinih građana je za podizanje tih standarda. 

Također, velika većina Europljana smatra da bi se onečišćenjem zraka trebalo pozabaviti na međunarodnoj (65 posto), zatim na europskoj i nacionalnoj (42 posto) te, na kraju, na regionalnoj ili lokalnoj razini (32 posto). 

Kako je najavljeno u Europskom zelenom planu, kao dio postizanja nulte stope onečišćenja Komisija će predložiti reviziju postojećih europskih standarda kvalitete zraka.