Europski odbor regija (OR) usvojio je mišljenja o europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu i s njome povezanom direktivom o plastici za jednokratnu upotrebu. Uznemireni i zabrinuti zbog učinka plastike na okoliš, gradovi i regije u borbi protiv zagađenja plastikom prednost daju ekološkom dizajnu i proširenoj odgovornosti proizvođača. U Europi se manje od 30 % plastičnog otpada sakuplja za recikliranje. Europski parlament danas glasuje o mjerama predloženima u vezi s Direktivom o plastici za jednokratnu upotrebu, za koju OR traži da se proširi na sve potrošne nerazgradive plastične predmete. Gradovi i regije EU-a podržavaju proizvođače koji pokrivaju sve troškove sakupljanja i obrade otpada od njihovih proizvoda. Članovi predlažu da se proizvođačima i uvoznicima fosilne plastike nametne financijska odgovornost za trošak smanjenja emisija CO2 nastalih konačnom obradom njihovog plastičnog otpada. Članovi pozdravljaju financijske poticaje i bonuse koji se temelje na uspješnosti, a čija je svrha poticanje upotrebe reciklirane plastike i podržavaju uvjet od najmanje 50 % reciklata u proizvodnji nove plastike do 2025. Lokalni čelnici podsjećaju na činjenicu da sadašnja biorazgradiva plastika ne rješava problem plastičnog smeća jer se ne razgrađuje na biološki način prirodnim putem. Kad je riječ o vrlo kontroverznoj mikroplastici, lokalni čelnici traže da se uvedu pouzdana i učinkovita tehnologija i postupci mjerenja kako bi se ocijenio njezin točan učinak na zdravlje i okoliš. Gradovi i regije žele zabraniti namjerno dodavanje mikroplastike i oksorazgradive plastike u bilo koji proizvod u kojem nisu neophodne radi ljudskog zdravlja. Lokalni čelnici optužuju postojeće sustave sakupljanja otpada da neambalažnu plastiku često ne obrađuju zasebno već ona završava u odlagalištima, spalionicama ili kao morski otpad. Članovi predlažu da se sustavi prikupljanja temelje na plastici kao materijalu, a ne ambalaži. Skupština predlaže zauzimanje usklađenog pristupa prema sustavima povrata u cijelom EU-u kako bi se spriječile negativne prekogranične posljedice i olakšalo slobodno kretanje robe. Gradovi i regije traže da ih se uključi u tekuću pripremu smjernica o odvojenom sakupljanju.