Zagrebačka Čistoća priznala je fijasko sa smanjenjem odvoza otpada diljem Zagreba, kojim se od 1. kolovoza nastoji građane prisiliti da odvajaju otpad u reciklažne spremnike kojih ima puno premalo i nisu adekvatno raspoređeni. Svi oni koji lutaju po naseljima nastojeći naći slobodan kontejner s tim će se problemom boriti i dalje, a smeće izvan kontejnera očito će ostati problem još neko vrijeme. Čistoća je napravila analizu stanja nakon 1. kolovoza koja pokazuje da se reciklaža nimalo nije povećala, upravo suprotno. U odnosu na kolovoz 2015. građani su bacili 735 tona više otpada u kontejnere za miješani otpad,, što je povećanje od 4%, ili dnevno oko 30 tona za što se treba angažirati tri dodatna kamiona. U kolovozu je na 1900 lokacija prikupljanja  miješanog otpada utvrđen višak od 410 tisuća litara izvan kanti i kontejnera, što je otprilike 373 spremnika od 1100 litara, rekla je Večernjaku direktorica Čistoće Marijana Lovrečki. Čistoća je počela na lokacije na kojima je utvrđeno smeće oko kontejnera dopremati kante za odvajanje papira, jer 30% otpada čini papir. Također, Čistoća je donijela plan povećanje zelenih otoka, ove subote otvara se mobilno reciklažno dvorište na Vrbanima, a raspisan je i natječaj za kontejnere za plastiku, papir, staklo i tekstil koji bi se na ulicama mogli naći tek sredinom 2017. Kakva sramota u "Bandić-gradu"!