Energetski regulator Alberte (AER) objavio je nova pravila koja će regulirati hidrauličko frakturiranje, čime priznaje da te aktivnosti uzrokuju potrese. Kanadska pokrajina Alberta ima 3. po veličini rezerve nafte na svijetu, a novi propisi trebaju nadzirati i sprječavati pojavu potresa zbog primjene hidrauličkog frakturiranja u proizvodnji nafte. Novi propisi su objavljeni nakon dva velika potresa za koje se vjeruje da su uzrokovani frakturiranjem. Od sada će proizvođači prvo morati ispitati područje na primjenu frakturiranja i, ako se zabilježe seizmičke aktivnosti s magnitudom većom od 0,2, morat će djelovati tako da smanje utjecaj radova. Uz to, određuje se da svi proizvođači nafte u Alberti uvedu seizmički nadzor i odgovarajući program odgovora na pojavu potresa, a o rezultatima nadzora moraju izvještavati nadležna tijela. Ako se pri radu dogodi potres magnitude 4 u krugu 5 km od bušotine, sve aktivnosti na frakturiranju moraju prestati i ne mogu se nastaviti dok se ne dobije odobrenje AER-a. Iako ti potresi ne ugrožavaju sigurnost ljudi, moraju se poduzeti preventivne mjere da se spriječe veće štete. Uz to, AER naglašava da postoje snažni dokazi da su dva velika potresa izazvana frakturiranjem jer prije takvih aktivnosti u Alberti na tim područjima nije bilo uopće potresa, dok su nakon početka frakturiranja, odnosno od 2013. godine do danas zabilježene stotine malih potresa, javlja ruski portal 'Sputnik News'.