Namjerom da regulira rijeke Muru, Dravu i Dunav Hrvatska dovodi u pitanje projekt europske Amazone, objavio je danas francuski Le Monde, a zanimljivu priču donosi Jutarnji list. U reportaži naslovljenoj “Hrvatska dovodi u pitanje očuvanje Dunava” francuski novinar Mirel Bran navodi da hrvatske vlasti planiraju regulirati tok rijeke na gotovo 53 km, čime bi se olakšao riječni promet Dunavom i Dravom, ali da bi ti radovi mogli ugroziti ekološku ravnotežu i Park prirode Kopački rit. Kako prenosi Jutarnji list, obrana Kopačkog rita objedinjena je u zajednički projekt europske Amazone koji je prije desetak godina osnovala Svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode, a uz Hrvatsku i Mađarsku, projektu su se priključile i Austrija, Srbija i Slovenija. Arno Mohl, voditelj projekta europske Amazone ističe da je riječ o najgorem napadu na Dunav u posljednjih 30 godina. “Radovi na regulaciji dovest će do opadanja nadzemnih i podzemnih voda i posljedično dovesti od isušivanja močvarnih područja i poplavnih šuma cijele regije, jedinstvenog u svijetu Parka prirode Kopački rit”, zaključuje Mohl. Tibor Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode ističe da projekt još stoji jer je studija o utjecaju na okoliš u postupku, a Europska komisija angažirala je jednog neovisnog stručnjaka, koji je dao negativno mišljenje o studiji. Riječ je o projektu koji vodi Agencija za vodne puteve, no sve to je prije pripremljeno u Hrvatskim vodama. Kako navodi Jutarnji list, taj projekt problem je i za Dunav i za Kopački rit. Naime, cilj mu je usmjeriti rijeku u fiksirani koridor, što će imati dramatične posljedice. Time se ubrzava protok i veća je erozivna snaga rijeke koja se ukopava u vlastito dno te dolazi do opadanja podzemnih i nadzemnih voda, što posljedično dovodi do smanjenja vode za mriješćenje ribe i sušenja šuma - kaže Mikuška. V. d. ravnatelja Javne ustanove PP Kopački rit Damir Opačić smatra da je treba naći kompromis između potreba modernog čovjeka i zaštite prirode, a kad je riječ o ovom projektu, drži da će se njime Kopačkom ritu nanijeti minimalna šteta. - Svaki zahvat u prirodi donosi neku štetu i to nije sporno. No, mislim da će ovaj projekt minimalno utjecati na Kopački rit - rekao je za  Opačić za Jutarnji list..