Tvrtkama i obrtnicima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će s 9,7 milijuna kuna sufinancirati nabavu novih ekološki prihvatljivijih vozila kategorije M1 (osobna vozila), M2 i M3 (autobusi), nabavu eko guma, pregradnju postojećih vozila na ukapljeni naftni i stlačeni prirodni plin, te izgradnju punionice za vozila na stlačeni prirodni plin. Kako je priopćeno iz FZOEU-a, korisnici su sredstva dobili putem zajmova i subvencija. Zajmovi do 1,4 milijuna kuna dani su na rok od 5 godina s mogućnošću odgode povrata sredstava do 2 godine, dok sredstva subvencije iznose do 200 tisuća kuna po projektu. Do 800 tisuća kuna subvencionirat će se i kamate na već odobrene namjenske kredite. „Više od 20% ukupnih emisija stakleničkih plinova dolazi iz transporta. Želimo da ovih 9,7 milijuna kuna koja je Fond dao budu poticaj za daljnja poduzetnička ulaganja u projekte čistijeg transporta.“, istaknuo je direktor FZOEU-a, Dinko Polić. Naveo je kako je i ranije Fond poticao ulaganje u ovo područje te se auto prijevoznicima pomoglo kupiti 1159 cestovnih teretnih vozila standarda EURO 5. Direktor Polić je istaknuo kako se strateškim planiranjem prometnog sustava i prometne politika koja će dati smjernice smanjenja negativnih učinaka prometa, mjere poboljšanja sustava kao i mjere prevencije, uz implementirane međunarodne sporazume i smjernice koje vode ka rješavanju ekoloških problema, moguće ostvariti značajna smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš. Cilj Europske unije je da se do 2020. godine emisija CO2 smanji na 95 g. CO2 po prijeđenom kilometru pa će tako Fond uskoro početi i s financiranjem programa edukacije za profesionalne vozače što predstavlja inovativni temelj dobrog, ekonomičnog i ekološkog upravljanja vozilom.