Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost početkom godine raspisao je nove javne pozive i natječaje za nabavu komunalne opreme, vozila, mobilnih reciklažnih dvorišta, te je za sufinanciranje projekata osigurano 65 milijuna kuna. U samo dva mjeseca ove godine čak 91 grad i općina uputili su zahtjeve za sufinanciranje 138 projekata. Iskorišteno je više od trećine ukupnih sredstava, a za projekte nabave vozila već su iskorištena gotovo sva sredstva, čak 12,5 od 15 milijuna kuna. U Fondu su u obradi 152 zahtjeva za izgradnju reciklažnih dvorišta koje je podnijelo 138 jedinica lokalne samouprave. Za 13 centara za gospodarenje otpadom, koliko će ih u Hrvatskoj biti, osigurano je gotovo 5 milijardi kuna, od čega je oko 70% iz EU fondova, a ostatak do 90% iz nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tako svega 10% pada na teret lokalnoj zajednici. U resornom ministarstvu kažu da je to pet milijardi kuna vrijednih investicija za hrvatski građevinski sektor, stotine poslova za ljude koji će raditi na izgradnji. U samim centrima će po otvaranju biti zaposleno najmanje 650 osoba, a još oko 950 radnih mjesta bit će otvoreno u tvrtkama i obrtima koji će centre opsluživati. Ove godine s radom kreću centri za gospodarenje otpadom Marišćina i Kaštijun. Zajedno su vrijedni preko pola milijarde kuna i pokrivat će potrebe Primorsko-goranske županije i Istarske županije i njihovih 504 tisuće stanovnika. Ove godine za financiranje se prijavljuje pet centara vrijednih gotovo dvije milijarde kuna.