Najveća američka industrijska grupa General Electric počinje kampanju protiv spaljivanja kaptažnog plina na naftnim poljima zbog velikog zagađivanja okoliša koje nastaje na taj način. Tvrtka se nada da će time potaknuti i prodaju vlastite opreme za hvatanje i obradu kaptažnog plina. Ekolozi procjenjuju da se širom svijeta spali kaptažni plin u količini koja odgovara 5% svjetske proizvodnje prirodnog plina. Kao zemlje u kojima se spaljuje najviše tog plina navode se Irak, Nigerija i Rusija, dok se kao najnaprednije ističu Norveška, Indonezija i Angola. GE predlaže da se vlade u zemljama proizvođačima nafte snažnije angažiraju i kombiniranjem mjera poreznih olakšica s jedne strane, te kaznama s druge strane potaknu tvrtke da počnu korisno iskorištavati kaptažni plin umjesto da ga spaljuju, javlja britanski dnevnik Financial Times.