U zgradi Gradske uprave danas je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena internetska aplikacija Ekološka karta grada Zagreba. Projekt je izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr Andrija Štampar” u suradnji s Gradom Zagrebom, Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Institutom za medicinska istraživanja i Državnim hidrometeorološkim zavodom. Na toj karti objedinjeni su podaci o mjerenjima kvalitete zraka, vode i tla koje su pojedinačno koristili gradski uredi, odnosno nisu prikazivani na jednom mjestu. na njoj će se moći vidjeti i meteorološki podaci, automatski senzori mjerit će kvalitetu zraka, prikazivat će se je li voda ispravna za piće te za kupanje na kupalištima, a moći će se vidjeti i koje su biljke u gradu u cvatu i gdje izbjeći područja s visokom koncentracijom peludi. U idućih godinu dana u Zagrebu će se postaviti još senzorskih stanica te automatskih senzora koji će dojavljivati trenutačno stanje na terenu, a bit će ih ukupno 70. Za sada su u stvarnom vremenu dostupni samo neki podaci, a vremenski uvjeti ažuriraju se svakih sat vremena. Karta je dinamičan alat s kontinuiranim unosom podataka na osnovi redovitog nazdora, epizodnih mjerenja, novih podataka iz različitih sektora ispitivanja okoliša, kao što su mjerenja kvalitete zraka pomoću automatiziranih senzora koji omogućuju očitavanje podataka u realnom vremenu i praćenje promjene stanja u definiranom vremenskom intervalu.