HEP je 23. travnja predao emisijske jedinice u količinama koje odgovaraju verificiranim emisijama CO2 za 2013. godinu na svih devet računa operatora postrojenja u svom vlasništvu otvorenih u Registru stakleničkih plinova EU. Emisijske jedinice su nabavljene za pogone HEP-Proizvodnje d.o.o. (TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb, TE Plomin 1 i 2, TE Rijeka, TE Sisak, KTE Jertovec i TE-TO Osijek) i za Pogon Osijek HEP-Toplinarstva d.o.o. Predajom emisijskih jedinica u Registar, HEP je tjedan dana prije propisanog roka, odnosno 30. travnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu, ispunio obvezu za 2013. godinu sukladno odredbama Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama i Pravilnika o načinu korištenja Registra EU. Prva godina sudjelovanja HEP-a u Europskom sustavu trgovanja emisijskim jedinicama (EU-ETS), kojem se Republika Hrvatska priključila 1. siječnja 2013, na početku trećeg razdoblja trgovanja i šest mjeseci prije ulaska u Europsku uniju, završila je uspješno i rezultat je odlične suradnje sektora i društava HEP grupe, kažu u HEP-u.