WWF i The Coca-Cola Company (TCCC) najavili su novo sedmogodišnje partnerstvo za obnovu vitalnih močvara i poplavnih područja u šest država duž rijeke Dunav. Dunav, najduža rijeka u Europskoj uniji, je tijekom posljednjih 150 godina izgubio 80% svojih poplavnih područja i močvara. Najviše štete rijeci su prouzrokovali izgradnja nasipa, iskopavanje šljunka i izgradnja brana, projekti u koje se išlo iz niza razloga, uključujući potrebu za hidroenergijom, održavanje plovnih putova i zadržavanje poplavnih voda. Kako ističe WWF u priopćenju, posljedice su bili višestruke, uključujući drastičan pad populacije riba i divljih životinja, smanjene kvalitete vode i nestanak močvara, koje više nisu u mogućnosti pružiti nužna staništa za održavanje iznimne biološke raznolikosti ili djelovati kao retencije za poplavne vode. Tijekom sedmogodišnjeg razdoblja obnove močvarnih područja, Coca-Cola će podržati mjere poput uklanjanja nasipa i obaloutvrda, kako bi se ponovno uspostavile veze između nekadašnjih poplavnih područja i poboljšao kapacitet za ublažavanje poplava, obnovu močvarnih staništa za šest najugroženijih vrsta te izgradnju ribljih staza na branama. Učinci tih poboljšanja ne smiju se podcijeniti, naročito uzimajući u obzir nedavne poplave s razornim posljedicama, koje su se mogle ublažiti da su okolna poplavna područja bila u punom kapacitetu. „Zajedno, WWF i Coca-Cola – uz lokalne vlasti i organizacije u zemljama Dunavskog sliva – će očuvati i obnoviti ove vitalne močvare i poplavna područja za dobrobit ljudi i prirode,“ rekao je Andreas Beckmann, direktor WWF-ovog Dunavsko-Karpatskog programa. „U isto vrijeme namjeravamo stvoriti regionalni pokret za očuvanje i obnovu močvara te za dobro upravljanje vodnim resursima.“ U Hrvatskoj, projekt će se usredotočiti na obnovu staništa uz rijeku Dravu, koja su dio budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav” (PRB MDD), ponekad nazivanog i „Europska Amazona“, koji se proteže od Austrije, preko Slovenije, Mađarske i Hrvatske sve do Srbije. Cilj je obnoviti ili umjetno stvoriti nekoliko rukavaca koji će poboljšati prirodnu dinamiku rijeke i staništa, smanjiti rizike od poplava, i stvoriti uvjete za eko-turizam i rekreaciju. Restauratorski radovi će se provoditi i na Barcs-Stara Drava mrtvici, prirodnom jezeru na lijevoj strani rijeke Drave. Ovi prekogranični restauratorski radovi će ukazati na relativno jednostavan i jeftin način poboljšanje ekološkog stanja močvara i okolnih poplavnih šuma te razvoj ekoturizma. „Ovo je najveći pojedinačni program koji je Coca-Cola Foundation do sada podržala u Europi“, rekla je Ulrike Sapiro, direktorica odjela za zajednice i okoliš Coca-Cole u Europi. „S WWF-om radimo od 2007. kako bi očuvali slatkovodne resurse širom svijeta i napravili smislene promjene u našem poslovanju. Svjesni smo da je voda ograničen resurs. To je ujedno i glavni sastojak naših proizvoda. Zato se zalažemo za kontinuirano poboljšanje učinkovitosti korištenja vode i rad s WWF-om kako bi sami sebi postavili ambiciozne globalne ciljeve.“ Za podizanje svijesti o zaštiti i obnovi močvara, WWF i Coca-Cola pokreću Water Tour za živući Dunav (Vodenu turneju za Dunav), koji će početi na Dan Dunava (29. lipanj 2014.), a posjetit će više od 25 lokacija diljem Austrije, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Rumunjske i Srbije do kraja ljeta 2015. Turneja će ukazati na važnost močvara i poplavnih područja za dobrobit ljudi i prirodu koristeći zanimljive i obrazovne alate.