Potrebni su hitni i konkretni koraci od strane Vlade i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kako bi Hrvatska ispunila zadane ciljeve smanjenja proizvodnje i potrošnje jednokratne plastike te riješila nagomilane probleme zagađenja plastikom. Zaključak je to okruglog stola pod nazivom „Izazovi i prilike nužnog smanjenja proizvodnje i potrošnje jednokratnih plastičnih proizvoda u Republici Hrvatskoj“ održanog u srijedu u Novinarskom domu u Zagrebu. Okrugli stol je organiziran kako bi se zainteresirana javnost upoznala s planovima transpozicije Direktive o smanjenju jednokratne plastike u hrvatsko zakonodavstvo, provedbom propisanih mjera i novim prilikama za inovativne poslovne modele. 

Uskoro javno savjetovanje

Na prvom su panelu govorili predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, HGK, Udruge gradova u RH te okolišnih organizacija. Tema rasprave bila je transpozicija Direktive o smanjenju jednokratne plastike u hrvatsko zakonodavstvo, način provedbe mjera te monitoringa. Predstavnik ministarstva informirao je javnost da je novo zakonodavstvo u pripremi i da će uskoro na javno savjetovanje te je pozvao sve zainteresirane da se uključe. 

Predstavnica industrije naglasila je da podržavaju donošenje zakonodavstva, ali ističu važnost bolje edukacije potrošača, kao i važnost poboljšanja sustava recikliranja u RH. Predstavnica gradova i općina istaknula je važnost smanjenja potrošnje jer gradovi i općine imaju problem s plastikom koja se teško reciklira i donosi im velike troškove, a što se odražava na računima građana i građanki. 

Rješenje treba naći u odgovarajućoj mjeri edukacije i pravedne penalizacije svih dionika putem propisa koji se jednako primjenjuju na sve, uz neizbježnu izgradnju sortirnica plastike. Predstavnici nevladinih organizacija istaknuli su hitnost rješavanja problema te pozvali na odgovarajuću ambiciju i kvalitetan monitoring od strane ministarstva, kao i na odgovornost proizvođača koji se moraju okrenuti proizvodnji višekratnih alternativa, u skladu s Europskim zelenim planom.

Potencijal za radna mjesta

Organizatori su zaključili da je za rješavanje nagomilanih problema potrebno puno dijaloga između svih zainteresiranih strana. Ono što je ključno jest da ministarstvo žurno propiše zakonske mjere koje bi potaknule smanjenje proizvodnje i potrošnje jednokratne plastike te razvoj sustava ponovne uporabe. 

Industrija proizvodnje plastike može i mora se preorijentirati na održiviju proizvodnju koja nije bazirana na naftnim derivatima, već na višekratnim održivim materijalima, čime će se otvoriti brojna zelena radna mjesta. I na kraju, građani i građanke moraju biti kvalitetnije educirani o štetnosti jednokratne plastike kako bi smanjili potrošnju plastike u korist višekratnih materijala.

Okrugli je stol organizirala Zelena akcija, članica svjetskog pokreta “Break Free From Plastic”, u suradnji sa Zelenom energetskom zadrugom, organizacijom Terra Hub Croatia te inicijativom “Za Zlarin bez plastike”, uz potporu organizacija WWF Adria, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce te La Révolution Albatros.