Projekt Simona za cilj ima, na temelju postojećih protokola uzorkovanja, analize, procjene i monitoringa kvalitete drenažnog sedimenta pojedinih zemalja partnera, izraditi standardizirane i harmonizirane protokole za cijelo područje Dunavskog sliva. Projektni partneri su institucije iz 13 europskih zemalja, pri čemu je Hrvatski geološki institut vodeći partner iz Hrvatske, a jedan od pridruženih strateških partnera su Hrvatske vode. Projekt tako ima 17 projektnih partnera i 12 pridruženih partnerskih institucija pa se promiče i provodi u gotovo cijelom slivu Dunava. Pridruženi partneri ostvaruju pravo na praćenje svih aktivnosti na projektu, savjetovanje i sudjelovanje pri izradi protokola i prilagodbu istih svojim potrebama pri upravljanju vodama, a nakon završetka projekta u ravnopravnoj su mogućnosti koristiti sve ostvarene rezultate. Trajanje projekta je 1.6.2018. - 31.5.2021. godine i sufinancira ga Europska unija u okviru financijskog instrumenta Interreg Danube Transnational Programme (DTP) kao jednog od ciljeva europske kohezijske politike, izvijestile su Hrvatske vode.