Nacionalno izvješće o godišnjoj ocjeni kakvoće mora na plažama hrvatskog Jadrana u 2012. godini 'Morski okoliš je dragocjena baština koju moramo zaštititi i očuvati. Hrvatska je svjesna važnosti praćenja stanja morskog okoliša i jedna je od prvih zemalja Sredozemlja koja ga sustavno provodi. Zbog njegove važne uloge u turizmu Hrvatskoj je očuvanje mora još veći izazov, stoga uz sustavno praćenje aktivno radimo na projektima koji će osigurati našem moru mjesto u samom vrhu po kvaliteti.' – izjavio je ministar Mihael Zmajlović na prezentaciji rezultata kakvoće mora na hrvatskim plažama u 2012. godini, priopćeno je iz MZOIP-a. Program praćenja kakvoće mora provodi se više od 20 godina, a po broju točaka za ispitivanje Hrvatska je u samom vrhu europskih zemalja (3. mjesto). U Hrvatskoj se ispitivanje za 2012. godinu provelo na 912 točaka ispitivanja, odnosno na 779 hrvatskih plaža, u periodu od 15. svibnja do 30. rujna. Ispitivanje koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a provodi ga 7 priobalnih županija. Osnovni ciljevi Programa su zaštita zdravlja kupača, upravljanje plažama u svrhu očuvanja njihovih prirodnih vrijednosti i održive uporabe, praćenje izgradnje kanalizacijskih sustava te funkcioniranje postojećih, utvrđivanje izvora onečišćenja i njihove sanacije, objavljivanje rezultata kakvoće mora u svrhu turističke promidžbe morskog okoliša te informiranje javnosti. Program praćenja kakvoće mora za kupanje u RH provodi se prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), kojom su preuzete obveze iz Direktive br. 2006/07/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o upravljanju vodom za kupanje. Uredbom su propisani standardi kakvoće mora te su određene granične vrijednosti mikrobioloških pokazatelja (Enterokoki i Escherichia coli) za kategorije izvrsno, dobro i zadovoljavajuće. Prilikom uzorkovanja prate se i meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje. U sezoni 2012. ispitivanje je obavljeno na 912 točaka ispitivanja, 779 plaža odnosno 8840 uzoraka. Ocjenom izvrsno i dobro ocijenjeno je 98,03% uzoraka, zadovoljavajuće 1,21%, dok je nezadovoljavajuće proglašeno 0,77% uzoraka.