Zbog elementarnih nepogoda koje su u prvoj polovici 2014. godine pogodile Hrvatsku (led i poplave u veljači, te poplave u svibnju), Ministarstvo gospodarstva je pripremilo i podnijelo Europskoj komisiji dvije službene prijave za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije. Odlukom Europske komisije Republici Hrvatskoj su dodijeljeni maksimalni iznosi pomoći, i to u iznosu od 8.616.263,00 eura za elementarne nepogode u veljači 2014. godine na području Gorskog kotara (led i poplave), te 8.959.725,00 eura za elementarnu nepogodu na području Slavonije u svibnju 2014. godine (katastrofalne poplave). „Sa zadovoljstvom mogu potvrditi da je Europska komisija iz Fonda za solidarnost Hrvatskoj dodijelila maksimalni iznos potpora za elementarne nepogode koje su pogodile našu zemlju prošle godine. Za dio šteta od leda u Gorskom kotaru dobili smo 8 milijuna i 600 tisuća eura, a za poplave u Slavoniji gotovo 9 milijuna eura. Sredstva su konačno dodijeljena i uplaćena te ćemo njima kompenzirati sve ono što smo već platili kroz sanaciju šteta preko raznih državnih institucija.“, izjavio je ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak nakon uplate pomoći.
Inače, odlukama Vlade i Europske komisije, Ministarstvo gospodarstva je imenovano odgovornim tijelom za koordinaciju financijske pomoći iz Fonda solidarnosti EU. Tijela državne uprave, jedinice regionalne samouprave (županije) i javne tvrtke, odgovorna su za provedbu financijske pomoći te su dostavila podatke o štetama Fondu solidarnosti EU. Kao koordinator financijske pomoći, MINGO je s tijelima odgovornim za provedbu financijske pomoći održalo radne sastanke na kojima su im prenijete upute o njihovim obvezama i zaduženjima, a radi dodijele sredstva iz Fonda solidarnosti. Zbog toga će se potpisati i nekoliko sporazuma te se planira i provođenje internih revizija. Financijski doprinos iz Fonda mora se iskoristiti u roku 18 mjeseci od dana na koji je Komisija isplatila puni iznos pomoći. Prema regulativi Fonda solidarnosti Europske unije pomoć se koristi za dopunu javnih izdataka država članica u slučaju sljedećih hitnih djelovanja od ključne važnosti: kao što su: vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, na području vodoopskrbe i odvodnje, gospodarenja otpadom, prometa, telekomunikacija, zdravstva i obrazovanja, pružanje privremenog smještaja i usluga radi zadovoljavanja osnovnih potreba stanovništva, osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturnog nasljeđa i čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodne zone, priopćeno je iz MINGO-a.