Hrvatska je dobila nagradu za svoje opredjeljenje za očuvanje bioraznolikosti. Nagradu je u Berlinu, 15. svibnja, dodijelila Koordinacijska grupa za Europski Zeleni pojas predstavnicima ministarstava 24 zemlje sudionice inicijative u sklopu obilježavanja 10. godišnjice inicijative Europski Zeleni pojas. Europski Zeleni pojas proteže se kroz 24 europske države od Barentsovog do Crnog mora duž područja granice bivše "željezne zavjese", linije koja je dijelila Europu u dva odvojena politička bloka. Zbog višegodišnje zapuštenosti taj je prostor tokom vremena osvojila priroda, pa sada predstavlja veliku prirodnu i krajobraznu vrijednost koja zaslužuje zaštitu i očuvanje. Hrvatski dio Zelenog pojasa prostire se duž sjeverne i istočne državne granice sa Slovenijom, Mađarskom i Srbijom koja slijedi tok Mure i Drave, a obuhvaća i površinu Parka prirode Kopački rit između Drave i Dunava, te Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, kojeg je UNESCO proglasio 11. srpnja 2012. godine. Nagrada koja je dodijeljena Hrvatskoj priznanje je za aktivnosti koje Hrvatska poduzima u unaprjeđenju očuvanja bioraznolikosti i upravljanju zaštićenim područjima, a posebno u uspostavi ekološke mreže Natura 2000, kao temeljnog mehanizma zaštite prirode u Europskoj uniji. Nakon dodjele nagrada pomoćnik ministra Nenad Strizrep potpisao je Zajedničku izjavu o namjeri vezanu za Europski Zeleni pojas, a koju su potpisali predstavnici resornih ministarstava deset zemalja, a cilj Koordinacijske grupe za Europski Zeleni pojas je da Zajedničku izjavu potpišu sve zemlje sudionice inicijative. Ovom Izjavom naglašena je ključna uloga Zelenog pojasa u očuvanju bioraznolikosti europske prirodne i kulturne baštine, a koja istovremeno potiče održivi razvoj i uvažava ekonomske, socijalne i kulturne potrebe lokalnog stanovništva. Potpisnici Izjave dijele zajedničko shvaćanje važnosti prekogranične suradnje u cilju očuvanja, obnove i održivog razvoja Europskog Zelenog pojasa, te potvrđuju namjeru da će zajednički djelovati radi očuvanja ovog područja.