Nakon Reciklažnog dvorišta Pujanke, Split bi trebao dobiti još jedno takvo reciklažno dvorište sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije. Naime, nakon što je buduće RD Pujanke u siječnju prijavljeno na natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, to je nedavno napravljeno i za izgradnju i opremanje RD Kopilica. Preduvjet za to bilo je ishođenje pravomoćne građevinske dozvole, a projektnu prijavu za Grad Split izradila je Razvojna agencija Split (RaST).

Ukupan iznos projektne prijave je 5,2 mil. kuna, dok bi se bespovratna sredstva mogla dobiti u najvećem iznosu od 85% ili 4,41 mil. kuna. Projektna prijava izrađena je na temelju tehničke dokumentacije koju je osigurala Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima Grada Splita.

Cilj projekta je izgraditi i opremiti RD Kopilica čime će se povećati udio odvojeno prikupljenog otpada na području Grada i smanjiti količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Time će ujedno Split dobiti četvrto reciklažno dvorište, nakon onoga uz deponij Karepovac, nedavnog izgrađenog RD Orišac i ranije spomenutog RD Pujanke.

U sklopu projekta planirane su i edukativno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja građana s ulogom reciklažnih dvorišta u gospodarenju otpadom i s pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima. Kapacitet budućeg dvorišta bit će 7 t rasutog otpada i 500 l tekućina, najavio je Grad Split.