Emisije ugljičnog dioksida povezane s izgaranjem fosilnih goriva dosegnule su 2011. godine rekordnu razinu od 31,6 Gt, objavila je Međunarodna agencija za energiju (IEA). Prema ranijoj procjeni IEA-e, emisije CO2 su trebale porasti do 32,6 Gt tek 2017. godine. Kina je najviše doprinijela globalnom porastu emisija, budući da su njezine emisije 2011. godine porasle za 9,3% zbog veće potrošnje ugljena. U SAD-u su u 2011. emisije bile niže za 1,7% zbog većeg korištenja plina, a u zadnjih 5 godina, tj. u odnosu na 2006, SAD je snizio razinu emisija CO2 za 7,7%, što je prema IEA-i najveća stopa redukcije emisija, javlja novinska agencija UPI.