Vlada je razriješila dosadašnjeg predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dr.sc. Slavena Dobrovića, dr.sc. Marija Šiljega, mr.sc. Danijelu Ćenan, Anu Zorić, Peru Ćosića, Luku Burilovića, te prof. dr Milana Poljaka. Vlada je za novog predsjednika Upravnog odbora Fonda imenovala Antu Čikotića, a za članove dr.sc. Marija Šiljega, Zdeslava Matića, Anu Zorić, Miroslava Šimića, Luku Burilovića i prof.dr.sc. Milana Poljaka kao predstavnike nadležnih ministarstava, Hrvatskoga sabora, Hrvatske gospodarske komore i predstavnika iz redova stručnjaka iz područja zaštite okoliša.