Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon predstavio je u Južnoj Koreji inicijativu za zaštitu oceana od onečišćenja, prevelikog izlova ribe i podizanja njihove razine koje prijeti stotinama milijuna ljudi. Inicijativa nazvana Ugovor za oceane trebala bi poboljšati UN-ovu koordinaciju napora za zaštitu oceana koji su u teškom stanju, objasnio je glavni tajnik UN-a, prenosi HRT.  Naši oceani se zagrijavaju i šire, rekao je Ban Ki-moon u svom govoru na konferenciji organiziranoj u povodu 30. godišnjice početka potpisivanja UN-ove konvencije o pravu mora. Riskiramo nepovratne promjene u procesu koji jedva razumijemo, kao što su velike struje koje utječu na meteorologiju. Zakiseljavanje oceana uništava bazu za život u oceanima, a podizanje njihove razine prijeti da će preoblikovati kartu svijeta na štetu stotina milijuna najranjivijh ljudi na planetu, upozorio je. Inicijativa predviđa uspostavu povjerenstva na visokoj razini koje će pripremiti akcijski plan. Činit će ga politički dužnosnici, znanstvenici i oceanografi, predstavnici privatnog sektora i civilnog društva te nadležnih tijela UN-a. Do 2025. sve države trebaju definirati ciljeve smanjenja onečišćenja oceana, a najmanje 10 posto obalnih područja mora uvesti mjere zaštite. Inicijativa poziva i na jačanje borbe protiv nezakonitog ribarenja, obnovu ribljeg fonda te uništavanje invazivnih vrsta.