Australska vlada je naložila prekid rada u rudniku urana Ranger na Sjevernom Teritoriju zbog curenja 98 400 l radioaktivne kiseline. Rudnik se nalazi u Nacionalnom parku Kakadu, a vlada je obustavila radove i istražuje uzroke curenja. Procjenjuje se da će, unatoč tome, rudnik uspjeti proizvesti 2800 - 3200 t urana koliko je planirano za 2013. godinu. Kritičari tvrde da je do curenja radioaktivnosti došlo zbog loših propisa i slabog nadzora nad radom rudnika, javlja novinska agencija UPI.