Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva objavilo je rezultate prvog ispitivanja kakvoće mora na plažama hrvatskog dijela Jadranskog mora u 2010. godini. Prema utvrđenom kalendaru, ispitivanja će se provoditi u razdoblju 10.5. - 30.9.2010. godine svakih 15 dana, odnosno deset puta tijekom sezone kupanja. Ispitivanja se provode u skladu s odredbama Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/2008) na 922 točke koje su odredile nadležna tijela sedam priobalnih županija. Standardi i kriteriji Uredbe propisani su u skladu s Direktivom 2006/07/EZ o upravljanju vodom za kupanje te smjernicama za upravljanje vodom za kupanje Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Sredozemnog akcijskog plana Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP). Rezultati ispitivanja se unose u bazu podataka na internetu u kojoj su ocjene dane u realnom vremenu, a prikazane obojanim kružnim simbolima na mapi. Uz ocjene su dostupne i informacije o meteorološkim i ostalim uvijetima pri uzimanju uzoraka. Poslove praćenja kakvoće mora obavljaju ovlaštene pravne osobe kojima su županije povjerile provedbu tih poslova (županijski zavodi za javno zdravstvo), a koje nakon obavijesti o onečišćenju obavljaju uzorkovanje mora i dostavljaju podatke Inspekciji zaštite okoliša i nadležnom upravnom tijelu u županiji koje potom informira javnost.