Europska unija posljednjih je desetljeća svjetski predvodnik u svojem pristupu rješavanju ekološke problematike. Saznanja utemeljena na prikupljenim podacima ukazuju na značajne uspjehe u smanjenju pritisaka na okoliš

Ostvarene su brojne ekološke koristi, ali je preostala zabrinutost zbog onih učinaka na okoliš koji su povezani s aktualnim linearnim gospodarstvom koje se temelji na: načelu ‘kupi - upotrijebi - odbaci’, neodrživoj ovisnosti o brojnim prirodnim resursima, izraženom ekološkom otisku i nejednakoj raspodjeli društvenih i ekoloških korisnosti zbog globalizacije gospodarstva. 

Aktualno se smatra da transformacija ključnih sustava poput prijevoza, energije, načina stanovanja i prehrane predstavlja srž dugoročnih rješenja u kontekstu održivosti. Potrebno je, naime, pronaći načine kako bi upravo ti ključni sustavi postali održivi u svojoj osnovi, omogućavajući potpunu eliminaciju emisija stakleničkih plinova, učinkovitije korištenje resursa i usklađenje s načelom otpornosti ekosustava

Više o tome moguće je pročitati u novom broju stručnog časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovija kretanja u energetici, možete se pretplatiti OVDJE.