Nakon što je u CIOSU-u tijekom jučerašnjeg dana lokaliziran požar, podaci Nastavnog zavoda "Dr. Andrija Štampar" pokazali su kako u zraku nije utvrđena pristutnost štetnih plinova u zraku i široj okolici. U tvrtci procjenjuju kako je požar zahvatio oko dvije tisuće tona otpadnog materijala, od čega je oko 500 tona drvenih paleta, a ostalo je namještaj, dok ostali materijali poput željeza, aluminija i plastike nisu, prema službenim informacijama bili zahvaćeni vatrom.  Večernji list piše kako se u centru za reciklažu na Jankomiru čuvaju i radioaktivni dijelovi s Ininih cijevi koje su vraćene s talijanske granice jer je na njima utvrđena povišena razina ionizirajućeg zračenja. S obzirom na to da Hrvatska nema Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, radioaktivni metalni dijelovi s Ininih cijevi morali su biti negdje zbrinuti. Naime, radioaktivne cijevi zbrinute su u metalnom kontenjeru. U CIOS-u u kažu da se radioaktivni otpad nalazi na potpuno suprotnom dijelu reciklažnog centra u odnosu na požarište, udaljenost je oko 200 metara zračne linije, a između požarišta i tog otpada nalaze se objekti koji nisu obuhvaćeni požarom. Propisno osiguranje kontejnera potvrđuje i zapisnik o provedenom inspekcijskom nadzoru DZRNS-a koji je obavljen 12. travnja 2017. U zaključku se navodi da je tvrtka Cezar poduzela sve potrebne mjere, sukladno zakonskoj regulativi i mjerama inspekcije. Kontejner je osiguran lokotom, obilježen oznakama o opasnosti od ionizirajućeg zračenja. Pri tome se navodi da izmjerene brzine doza zračenja na udaljenosti dva metra od kontejnera ne prelaze prirodne razine doza na lokaciji skladišta. Na toj udaljenosti kao ni na lokaciji vanjskog skladišta ne borave zaposlenici ni posjetitelji tvrtke, navodi se u zapisniku, piše Večernji list.