Agencija za zaštitu okoliša je, temeljem članka 14. Pravilnika o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08), izradila je i objavila prvo Izvješće o podacima iz registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari (RPOT) za 2009. godinu. Unutar Izvješća dane su informacije o bazi Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari (RPOT), prikazani su zadnji službeni podaci o postrojenjima u RH koja podliježu Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, NN 114/08 i Pravilniku o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća, NN 113/08 („Seveso postrojenja“) te je dana ocjena provedbe sustava kao i ocjena dobivenih podataka za 2009. godinu, priopćeno je iz AZO-a. Izvješće se može pogledati na internetskim stranicama AZO-a, www.azo.hr.